Przejdź do treści | Przejdź do nawigacji

Szukaj

Zrzeczenie się

1. Roidbody.eu nie ponosi odpowiedzialności za użycia jakichkolwiek dostarczanych produktów. Odpowiedzialność spoczywa na nabywcy do korzystania z produktów pod nadzorem licencjonowanego lekarza.

2. Roidbody.eu nie ponosi odpowiedzialności za potwierdzenie wymogów przywozu i przepisów sprzedawcy i nabywcy kraju pochodzenia.

Wszystkie produkty są wysyłane:

- Na pełne ryzyko nabywcy
- W porozumieniu z Roidbody.eu sprawującego zastrzeżone wobec wszelkich działań prawnych, które mogłyby być wytoczone przeciwko nabywcy, jeżeli nie działają zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi przywozu do kraju przeznaczenia

3. Roidbody.eu będzie w pełni zagwarantować dostawę tylko wtedy, gdy:
identyfikowalne i nagrane sposób wysyłki (EMS z ubezpieczeniem - usługa poczty ekspresowej) jest używany. Nabywca zapewnił prawidłowe informacje o wysyłce.

4. Roidbody.eu nie ponosi odpowiedzialności za utratę zleceń, błędnych dostaw lub uszkodzenia produktu spowodowane przez Postal Service.

5. Jeżeli nieprawidłowe informacje wysyłka jest przez nabywcę, aby mogłyby być dostarczone i / lub zwrócona do nadawcy. Roidbody.eu nie ponosi odpowiedzialności za straty rzędu spowodowane tym misdelivery lub do strat występujących ponieważ przesyłki un zwrotowi ze względu na dyskretny wysyłki.

6. Ceny ulegają zmianie zgodnie z Międzynarodowymi kursów walut i zmiany cen kosztów bez uprzedzenia.

7. Dostępność produktów podlega zmianie bez uprzedzenia.

8. Roidbody.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane problemami dispatchment dostawy producenta lub dostawcy, lub jakichkolwiek innych opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie. Nie ma Roidbody.eu ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek spowodowane przez wolne lub usług pocztowych.

9. W zdarzenia złe produkty są odbierane, właściwe produkty zostaną ponownie wysłane bezpłatnie, pod warunkiem, złe produkty zostaną zwrócone bez otwierania w stanie umożliwiającym odsprzedaż.

10. W produktach zdarzeń przyjechać uszkodzone w wyniku niewłaściwego opakowania przez Roidbody.eu, produkty zostaną ponownie wysłane bezpłatnie, jeżeli oświadczenie i dowód niewłaściwego opakowania wypowiedzenia.

11. Zwroty są przyjmowane tylko wtedy, gdy produkty są okazał się bezużyteczny.

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

Good day,
We apologize, it is not possible to send shipments from our country to another country at this time.
Air transport was suspended until 30.3.2020, then it should be resumed.
This is why we are not able to send you your shipment now.                               
After end of all government precaution our service will be again available.         
We are really sorry for complications.